Skip to content

Open je hart in 30 dagen Online

Gewoon lekker vanuit het gemak van je eigen huis, online…
Ben jij bereid om 30 dagen lang tenminste 15 minuten van jouw tijd
hierin te investeren?
Indien ja, dan kunnen de lessen, uitnodigingen & ondersteundende meditaties van en voor het hart, jou echt helpen om de kracht van liefde in jou, steeds verder toe te laten.
Want daar zit t ‘m in: toelaten….
Omdat het er in wezen altijd al is, altijd al was en altijd zal zijn.
Open jouw hart steeds verder en versta haar stem, om er naar te leven.
30 dagen lang, kun jij in je eigen tijd, de liefdevolle inspiratie tot je
nemen en de uitnodigingen van liefde voor jezelf te onderzoeken.

Waarom?

Omdat wie jij bent belangrijk is
Omdat het vergroten van het bewustzijn van de
kracht van jouw hart meer mildheid en acceptatie
met zich meebrengt.
Omdat het magnetisch veld van het hart 5000 x
groter is dan het magnetisch veld van de hersenen en
dus meer bewustzijn hiervan jouw potentieel en
persoonlijke vermogens versterkt!
Omdat ik het heel belangrijk vind om mensen te
ondersteunen in het vergroten van het bewustzijn van
de kracht van hun eigen hart.
Omdat het magnetisch veld van het collectieve
hartsbewustzijn sterker wordt wanneer meerdere
mensen tegelijkertijd hun eigen hart verder openen.

Open je hart in 30 dagen draagt de inspiratie en intentie in zich om het bewustzijn van de spierkracht van liefde te vergroten zodat:

Jij jezelf meer ruimte geeft om je vleugels uit te slaan & niet langer
‘onder de radar’, blijft vliegen.
Jij jezelf de ruimte geeft om te kijken naar wat er ECHT in je leeft.
Jij elke vorm van censuur die jij jezelf bewust of onbewust bent gaan
opleggen, vrij van oordeel onder de loep kunt nemen.
Jij opnieuw de waarde inziet van wat je voelt en weet, diep van binnen.
Jij dat erkent en respecteert, door er niet van weg te lopen of het onder
het tapijt te schuiven.
Jij jezelf recht doet, door te kijken hoe je datgene wat je diep van
binnen weet, het gemakkelijkst in praktijk kunt gaan brengen.
Jij de hulp die in jou, voor jezelf aanwezig is, ‘ter harte’ neemt.
Je heel duidelijk leert zien wat je vanuit angst of vanuit liefde wel of
niet kiest.
Zodat je kunt kiezen voor liefde, ondanks of dankzij alles.
Meer zelfliefde, meer acceptatie en meer bewustzijn van de kracht
liefde….

Jouw hart weet exact waarom dit nu op jouw pad komt….. – Mayana.